Subscribe via RSS Feed Profil na LinkedIn

Falešná skromnost aneb jak nikdy nevyhrát

20.3.2013 3 komentáře

Flattr this!

Občas je opravdu hodně zajímavé sledovat kulturní rozdíly mezi některými národy. Jedním z těchto rozdílů je například průbojnost Čechů ve srovnání s obyvateli jiných, ekonomicky vyspělejších zemí.

Nevím jak vy, ale já byl rodiči vychováván v době končícího socialismu a pak v průběhu devadesátých let. Celou dobu jsem jen poslouchal, ať se snažím nevybočovat z řady, neupozorňovat na sebe a – proboha! – hlavně se nehádám s učiteli, později profesory. Oni si totiž všechno řeknou, pak to asi zaznamenají do kádrových spisů, které na mně zřejmě někde tajně vedou a do konce života se se mnou potáhne to, že jsem si dovolil odporovat autoritě.

Stejný příběh jsem slyšel od mnoha dalších lidí v mém okolí a myslím si, že právě tento druh výchovy a zakořeněných obav stojí za tím, že si my Češi neseme určité stigma obavy z odlišnosti a posléze i z toho vyplývajícího úspěchu. Často se tváříme nekonfliktně, přespříliš tolerantně a skromně. Když se někdo ozve s tím, že se mu něco podařilo nebo že je v určité oblasti dobrý, začneme ho vnímat jako namyšleného zmetka bez pokory.

Pokora a slušnost je ale něco jiného než falešná skromnost a sebepodceňování. Část života jsem strávil v USA a v dnešní době často jednám s obchodními partnery i s přáteli právě z tohoto regionu. Řada z těchto lidí je velmi skromná, vystačí si s málem a nezištně podporují okolí či nejrůznější nadace. Přitom ale nemají problém se pochválit a veřejně říct, že se jim něco podařilo, že jsou úspěšní, že vědí něco, co jen tak někdo neví a rádi se o to podělí. I reakce okolí jsou jiné – nikdo je nevnímá jako namyšlené pitomce s potřebou předvádět se, ale jejich úspěch jim buď přeje a snaží se od nich učit nebo je bez jakékoliv apatie a předsudků ignoruje.

Připadá mi, že právě tento mindset je pro úspěch důležitý. Naučit se vyrovnat s odlišností, stát si za svým názorem klidně i na úkor většinového přesvědčení a akceptovat úspěch svůj i jiných.

Dokud se nenaučíme, že právě odlišnost názorů a přístupu k životu je tím, co jej činí krásným a potenciálně z nás utváří úspěšného člověka, pak nikdy úspěšní nebudeme. Stejně tak, pokud se na své okolí budeme dívat kriticky kdykoliv se vyjádří o nějakém svém vlastním úspěchu a sami budeme po dosažených úspěších sedět mlčky v koutě a opájet se svou vlastní „skromností“.

Cvičení na závěr: Zkuste tweetnout nějaký svůj úspěch z poslední doby. Pochlubte se světu. :-)

Flattr this!

Kategorie: Ze života • Štítky: , , ,